Nieuws & Pers

Nieuws & Pers

Wij leveren onder andere aan:

Wij leveren onder ander aan:

Corona - artikelbeveiliging - detectiepoortjes

Beleidsmaatregelen BeSuRe Nederland i.v.m. COVID-19 (Coronavirus)

Almere, 27 maart 2020 – UPDATE

In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid per 23 maart informeren wij u dat onze beleidsmaatregelen zoals afgekondigd per 19 maart 2020 in ieder geval worden verlengd zolang de maatregelen m.b.t. sociale contacten en -afstand gelden.

Dat betekent tevens dat ook onze maatregelen per 23 maart verder zijn uitgebreid:

  1. Technische installaties en technische interventies vinden uitsluitend plaats in uiterste noodzaak en alleen buiten de openingstijden van de winkels met hooguit 1 medewerker van de winkel aanwezig. Dit is noodzakelijk omdat onze installaties zich altijd in de entree van een winkel bevinden en wij anders geen mogelijkheid zien om de gewenste sociale afstand van 1.50 cm te kunnen waarborgen. In overleg is het bij uitzondering en indien noodzakelijk mogelijk om buiten uw openingstijden (ook op zondag) werkzaamheden te verrichten.
  2. Omdat wij momenteel hinder ondervinden van ophaal- en afleveringsproblemen bij bezorgdiensten als DHL dient u bij bestellingen rekening te houden met circa 1 dag extra levertijd.

Wij vragen uw begrip voor deze verder aangescherpte maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Paul van den Berg

Algemeen directeur / CEO


Almere, 19 maart 2020. 

Retail Nederland heeft net als andere beroepsgroepen te maken met de enorme gevolgen van de uitbraak van en overheidsmaatregelen tegen het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Ook sluiten op dit moment steeds meer winkels hun deuren gedurende de periode waarvoor nu maatregelen door de overheid zijn afgekondigd. Dit alles heeft wereldwijd enorme gevolgen, zowel economisch als in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Afgelopen dagen hebben wij onderzocht in hoeverre wij onze werkzaamheden bij onze afnemers nog kunnen uitvoeren. Het blijkt dat het in de praktijk onmogelijk is om tijdens werkzaamheden de gewenste sociale afstand te kunnen bewaren.
Om die redenen en in verband met de richtlijnen vanuit de overheid (en wellicht nog te verwachten nieuwe maatregelen in verband met het COVID-19 uitbraak), ziet ook BeSuRe Nederland zich genoodzaakt om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van verspreiding van dit virus.

Bij geen van onze medewerkers is momenteel voor zover bekend sprake van een besmetting, en dat willen wij voor iedereen graag zo houden. Maar uiteraard willen wij de gevolgen van maatregelen voor onze afnemers zoveel mogelijk beperken en hebben wij moeten besluiten tot onderstaande beleidsmaatregelen:

BELEIDSMAATREGELEN BESURE NEDERLAND i.v.m. COVID-19 UITBRAAK

Afdeling verkoop

  • Onze verkoopmedewerkers leggen geen bezoeken meer af bij afnemers. Zij werken thuis en zijn uiteraard via de bekende telefoonnummers gewoon bereikbaar.
  • Uw bestellingen worden gewoon uitgevoerd. Bestellingen kunt u op de volgende manieren bij ons plaatsen:

o Telefonisch: 036 841 9133
o Via mail: sales@besure-nl.com
o Via website: www.besure-nl.com

  • Bestellingen worden op dit moment op de normale wijze en in de meeste gevallen de volgende werkdag bij u afgeleverd. Op dit moment ondervinden wij geen noemenswaardige problemen omtrent de voorraadpositie van onze producten.

Technische dienst en geplande installaties

  • Onze Technische dienst legt geen bezoeken meer af. Uitsluitend bij zeer urgente zaken is het mogelijk een afspraak te maken met onze technische dienst maar dan uitsluitend vóór of ná openingstijd van uw winkel. Dit om het aantal contacten zo beperkt mogelijk te houden. Veiliger voor u, uw en onze medewerkers. De urgentie van meldingen wordt per geval door BeSuRe Nederland bepaald. Branches als supermarkten, drogisterijen en apotheken zullen hierbij absolute voorrang hebben gezien de vitale functie die zij in de retail hebben voor bestrijding de uitbraak en het voorkomen van verdere besmettingen.
  • Geplande installaties kunnen in ieder geval tot 6 april niet uitgevoerd worden. Bij eerste gelegenheid worden nieuwe afspraken gemaakt omtrent installatiedata.

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020, of langer indien de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen daar de komende tijd aanleiding toe geven.

BeSuRe Nederland verzoekt om uw begrip de ingrijpende maatregelen die zij heeft moeten nemen. Net als u hopen wij met u dat deze vervelende situatie zo spoedig mogelijk voorbij zal zijn en wij weer over kunnen gaan tot de normale orde van de dag.

Mocht u nog vragen hebben betreffende dit schrijven of de getroffen maatregelen, aarzel dan niet om nog even telefonisch contact met ons op te nemen.
Wij wensen u allen veel sterkte toe voor de voor ons liggende moeilijke periode voor ons allen.

Met vriendelijke groet,

Paul van den Berg

Algemeen directeur / CEO